Omsorg


Omsorg

Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.

Artikel
Sova eller inte sova på förskolan? Vem bestämmer? Vad gör de äldre barnen när de yngre vilar? Olika förskolor löser vilan på olika sätt.
Artikel
Jordmånen för barns växande är de vuxnas värme och omsorg. En viktig del i pedagogers yrkeskompetens är att inte vara rädd för att komma nära och att...