Estetik


Estetik

Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.

Artikel
I Wanås Konst skulpturpark får barnen undersöka digital teknik analogt mitt i den skånska bokskogen. Läs om deras workshops och få inspiration till...
Artikel
Tänk att det går att skapa en liten matta till dockskåpet av garntrådar, eller en bild att avnjuta på väggen, eller en väska till dockan! Här får du...
2 gillar
Artikel
I den konstpedagogiska metoden Visual Thinking Strategies handlar det inte om vem som säger vad när nya berättelser skapas ur bilder. Låt oss ta en...
1 gillar
Artikel
Förskolans visuella språkmiljöer betonar i dag det intellektuella perspektivet t.ex. bokstäver, siffror, färger, former, mönster. I betydligt mindre...
2 gillar
Artikel
Kjol, kilt, krinolin. Tygets svepande kraft eller begränsade form. Kjolverkstaden på Kreativt lärcentrum leker med kjolen som uttryck, färgen rosa...
1 gillar
Artikel
Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje, säger läroplanen. Men vad är egentligen rörelseglädje? Kan det uppstå i...
5 gillar
Artikel
Slöjden får ofta finna sig i att värderas lägre än de rena läsämnena. Detta är något som författarna till boken "Textil som pedagogiskt redskap" vill...
1 gillar
Artikel
Är ni sugna på att designa en svävande skapelse som innehåller både matematik och fysik? Här kommer tips på hur ni med lätta material kan skapa...
2 gillar
Artikel
På Visans förskola i Malmö var det rockbandet Queen som förenade tvååringarna på avdelningen Kastanjetten i ett musikaliskt utforskande under ett år...
7 gillar
Artikel
Hur kan förskolan stimulera barns konstnärliga seende och visuella lärande? Och hur kan bildsamtal och bildpedagogiskt arbete bidra till meningsfullt...
2 gillar
Artikel
Färgens betydelse för bildskapande i förskolan är helt central och därför är det viktigt att det material barnen erbjuds håller god kvalitet. Här får...
3 gillar
Artikel
Låt barnen försöka själva och stressa inte fram något. Lyssna in deras egna tankar. De kan hjälpa varandra mycket, så ta vara på deras kompetenser....
1 gillar