Digitalisering


digitalt

De digitala verktygen ger nya spännande möjligheter i förskolans värld, men ställer också nya krav. I det här temat hittar du både inspiration och konkreta tips för vardagen i förskolan, och resonerande artiklar som tar upp viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan.

Artikel
Ny forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Låt barnen försöka själva och stressa inte fram något. Lyssna in deras egna tankar. De kan hjälpa varandra mycket, så ta vara på deras kompetenser....
Kommentera
Artikel
Använder vi digitala verktyg på ett reflekterande sätt där vi kollegialt hjälps åt att tänka kring didaktiken, finns ingen risk för någon genusfälla...
Kommentera
Artikel
Bolmens förskola i Varberg arbetar projektinriktat och med ett utforskande arbetssätt, där digitalisering och konstruktion är bärande inslag. I denna...
Kommentera (2)
5 gillar
Artikel
Barnens stolthet går inte att ta miste på när deras egna filmer visas på vita duken – på en riktig biograf! Det är dags för förskolornas filmfestival...
Kommentera (1)
5 gillar
Artikel
För de flesta barn på förskolan är det inget konstigt med att vardagen är digitaliserad. För oss vuxna gäller det att främja och utmana barnens...
Kommentera
8 gillar
Artikel
I ateljén på förskolan strävar vi efter att ha ett rikt och tillgängligt utbud av material. Men hur är det med tillgången till digital teknik i...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
På Stensjöns förskola i Mölndal har man skapat en egen nyhetsredaktion och en filmstudio där barnen själva blev producenter i stället för konsumenter...
Kommentera
Artikel
En driven IKT-grupp med högt i tak, kunskapsspridning, inspiration och lustfylldhet är några av framgångsfaktorerna för en stark digital utveckling i...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Det sägs att programmering är framtidens språk som blir viktigt att behärska i en teknikintensiv tid. Men vad är det egentligen – och hur gör man?...
Kommentera (1)
8 gillar
Artikel
Hur kan robotar och programmering underlätta förskolans undervisning i naturvetenskap och matematik? Detta undersöks just nu i ett europeiskt...
Kommentera
Artikel
Människokroppen är central i små barns liv och varande. IKT-pedagogen Sarah Wolf Näsström tipsar om bra appar som hjälper förskolebarn att förstå hur...
Kommentera
8 gillar