Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Det finns flera inflytelserika teorier om hur barn lär sig och det kan vara svårt att hålla isär de olika synsätten. Följ med fil.dr Ann Pihlgren på...
7 gillar
Artikel
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger praktiska exempel på personuppgiftshantering i...
2 gillar
Artikel
Hon sprider inspiration och kunskap om förskolans digitalisering, men har också ett djupt intresse för demokratifrågor och verksamhetsutveckling. Möt...
Artikel
I maj 2018 började nya regler om hantering av personuppgifter att gälla i Sverige, i form av EU:s dataskyddsförordning. Vad innebär den nya...
1 gillar
Artikel
Nu kan återvändande förskollärare lära om allt det nya som hänt sedan de sist arbetade i förskolan. De gör det tillsammans med andra som återvänt och...
Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? I den sista delen av serien om kvalitetsarbetet i Almby förskoleområde i Örebro har vi kommit till...
2 gillar
Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområde i Örebro. Helena Yourston och Gunilla Eriksson...
2 gillar
Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Ta årshjulet till hjälp i ert kvalitetsarbete! I tre artiklar beskriver kvalitetsutvecklare Helena...
6 gillar
Artikel
Den nya dataskyddslagen GDPR menar att barn är särskilt skyddsvärda. Här får du svar på många av de frågor som lagen väcker i förskolans vardag.
5 gillar
Artikel
Josefin Malm och Sofie Källhage är förskollärarna i Göteborg som driver Förskolepodden. Här får vi veta varför podden startades, hur de ser på den...
1 gillar
Artikel
Ljudinspelning är ett värdefullt redskap om man till exempel vill följa barnens språkutveckling. Du kan göra barnintervjuer eller spela in ljud under...
1 gillar
Artikel
Då var man Sveriges sämsta skolkommun. Nu, drygt tio år senare, har man vänt trenden och skapat en organisation som kontinuerligt ökar kvaliteten för...
1 gillar