Lek, lärande och omsorg

Estetik


Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.
Artikel
Designa en svävande skapelse som innehåller både matematik och fysik! Här kommer tips på hur ni med...
Artikel
Skapa utifrån barnlitteraturen en gemensam lekvärld som bidrar till att utveckla barns lek och fanta...

Lek


Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.
Artikel
En artikelsamling med artiklar om att utveckla leken – material lämpligt att använda som underlag fö...
Artikel
Dragarbarn, lekram, regellek, sociala lekregler … Ladda ned en enkel och tydlig ordlista som förklar...

Matematik


Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!
Artikel
Det som förvånade Laurence Delacour mest i resultaten av hennes studie var att förskollärare så ofta...
Artikel
Låt inte språket stå i vägen för matematiken. Forskaren Laurence Delacour menar att matte är så myck...

Naturvetenskap och teknik


Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.
Artikel
Att barn får känna och uppleva naturvetenskap, t.ex. acceleration eller rotation, med hela kroppen g...
Artikel
I naturen finns det mycket att upptäcka, som blommor, träd, djur, spår och skatter. Skolbibliotekari...

Omsorg


Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.
Artikel
Att hantera föräldrars ångest, oro, ilska, frustration, skam och skuld i samband med att det förekom...
Artikel
Det allra bästa sättet för att förebygga bitsituationer i förskolan är att det alltid finns en eller...

Relationer och kommunikation


I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Föräldramöten kan vara utformade på många olika sätt. Här berättar fyra föräldrar om sin syn på förä...
Artikel
Kvinna med pojke i knät. Hon kittlar honom under fötterna och pojken skrattar.
Studier visar att fysisk närhet och beröring påverkar barn positivt. Men få forskare har undersökt h...

Specialpedagogik


Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.
Artikel
Flicka med stora penslar i händerna målar en regnbåge på en vägg.
Kan drömmar och önskningar leda framåt och till förändring i arbetet med barn som behöver stöd? Kan...
Artikel
Hur upptäcker vi flickor med autism och/eller adhd i förskolan? Maria Bühler, leg. psykolog och spec...

Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.
Artikel
Två barnbokskaraktärer som länge varit väldigt omtyckta är de båda fåren Bu och Bä. Nu är de tillbak...
Artikel
Bokslokens favoriter Kurran och Pigan är äntligen tillbaka. Den här gången hamnar de båda vännerna p...

Utomhuspedagogik


Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.
Artikel
Här får du exempel på hur undervisningen inomhus och utomhus kan länkas samman. Utomhuspedagogens vi...
Artikel
Gör plats för naturen på förskolegården! Här får du praktiska råd och filmade exempel på hur inslag...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.
Artikel
När det blir tal om utvärdering av undervisningen kan man lite då och då höra förskolepersonal utbri...
Artikel
En artikelsamling med artiklar om att utveckla leken – material lämpligt att använda som underlag fö...

Litteraturtips Lek och lärande


Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
Boken Språkstimulerande undervisning om naturvetenskap och teknik visar hur språkutvecklande undervi...
Artikel
Boken Lärande för hållbar utveckling – i förskolan ger inspiration, uppmuntran och konkreta tips för...