Lek, lärande och omsorg

Estetik


Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.
Nu blir det mer körsång i förskolan! Elinor Fryklund är sångcoach och lär pedagoger att sjunga ut i...
Post it-lappar som bildar en tankekarta.
Anniqa Lagergrens forskning spänner över ett brett område – från estetiska uttryckssätt till möjligh...

Lek


Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.
Barnhand håller fram en träpinne som ett vapen
Krigslekar bemöts på många olika sätt av vuxna och leken väcker många frågor. Forskaren Ebba Theorel...
Ett samarbete med matematikutvecklaren i Askersunds kommun har gett goda resultat på förskolan Gullv...

Matematik


Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!
Ett samarbete med matematikutvecklaren i Askersunds kommun har gett goda resultat på förskolan Gullv...
Maria Heimer, alias Boksloken, tipsar än en gång om inspirerande barnlitteratur, denna gång på temat...

Naturvetenskap och teknik


Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.
Digitaliseringen i förskolan fortsätter att vara ett hett ämne och utvecklingen går i en rasande far...
I Kungsbacka får förskolebarn svar på frågor med hjälp av AI. Där har man testat en pilotversion av...

Omsorg


Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.
En artikelsamling med fyra artiklar om försummelse – material lämpligt att använda som underlag för...
"Det är helt fantastiskt att få jobba i en sån här verksamhet och jag är stolt över att vår kommun e...

Relationer och kommunikation


I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

En artikelsamling med fyra artiklar om försummelse – material lämpligt att använda som underlag för...
Ryktesspridning riskerar att underminera förtroendet för förskolan i vissa grupper. Men genom att sn...

Specialpedagogik


Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.
Linjeteckning av moder med två barn som vill åt olika håll.
I förskolan möter vi emellanåt föräldrar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF). Här...
En för tidigt född baby griper om en vuxens hand.
Tack vare medicinska framsteg överlever allt fler för tidigt födda barn. Men ofta väntar stora utman...

Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling.

Språktåget är ett projekt där flera centrala aktörer arbetar tillsammans för att stärka barns språku...
bokhylla
Ta chansen att uppdatera ert förskolebibliotek med nya, bra böcker – under 2024 finns statsbidrag fö...

Utomhuspedagogik


Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.
Plats för utforskande av okodat material.
Uteavdelningen Kajsa Kavat har begränsade utrymmen inomhus, men har lyckats utnyttja potentialen i v...
Barnteckning av en humla.
Att arbeta projekterande handlar om att bygga en undervisning som drivs av barnens intressen samtidi...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.
För pedagoger i förskoleklass är det värdefullt att få information om vilka erfarenheter deras komma...
I en tidigare artikel skrev Matilda Gniste om vad som ingår i läroplanens språkmål och hur kan vi ar...

Litteraturtips Lek och lärande


Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Hur kan förskolan på bästa sätt arbeta för barnens språkutveckling? Nu kommer boken Språkfrämjande a...
Musik bör vara lika självklar som lunch i förskolan! Anders Wiking har skrivit en bok för att inspir...