Lek, lärande och omsorg

Estetik


Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.
Artikel
Hur ska vi förhålla oss till krigslekar? Ebba Theorell har i sin avhandling fokuserat på krigslekens...
Artikel
Det är bra att barn får möta olika musikgenrer, även musik från andra kulturer. Musik kan göra det l...

Lek


Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.
Artikel
En förskola innehåller olika sorters rum. Hur gör man för att få dem att fungera på bästa sätt? Det...
Artikel
Lera erbjuder en mängd olika möjligheter till skapande och utforskande. I denna andra del i artikels...

Matematik


Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!
Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att...
Artikel
Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskola...

Naturvetenskap och teknik


Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.
Artikel
En artikelsamling med tre artiklar och tillhörande filmer om naturvetenskap i förskolan, finns nu at...
Artikel
Den här tredje och sista artikeln i artikelserien om naturvetenskap i förskolan koncentreras på inne...

Omsorg


Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.
Artikel
Barn som nyss har flytt från sina hem och sin forna trygghet, behöver särskild omsorg när de kommer...
Artikel
Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan är ett alldeles speciellt uppdrag. Ju yngre barnet är, d...

Relationer och kommunikation


I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Att barn söker och vill ha sina pedagogers uppmärksamhet är inget konstigt. Det är faktiskt precis s...
Artikel
Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan är ett alldeles speciellt uppdrag. Ju yngre barnet är, d...

Specialpedagogik


Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.
Artikel
Här hittar du filmer och artiklar som ger stöd i mötet med barn som kommer hit från kriget i Ukraina...
Artikel
Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokus...

Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.
Artikel
I detta boktips från Boksloken tipsar Maria Heimer om två stycken böcker. Tora och Tytte ska så och...
Artikel
Barn med olika språk.
Ett språksamtal i samband med introduktionen ger långsiktiga vinster i form av förstärkt kontakt med...

Utomhuspedagogik


Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.
Artikel
Allt fler förskolor upptäcker och arbetar utifrån äventyrspedagogiken. I Balltorps rektorsområde i M...
Artikel
Slentrian på jobbet och lust att hitta på något nytt med barngruppen? – Äventyret väntar runt hörnet...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.
Artikel
Många förskolor använder sig av trygghetsvandringar för att få syn på hur barnen upplever förskolans...
Artikel
Låt barnen bli vår-detektiver och leta efter olika tecken på att våren är på gång. Här får ni bildko...

Litteraturtips Lek och lärande


Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
Specialpedagogiska verktyg som kan lösa alla svårigheter finns inte. Men i Maria Ohlssons bok Ett sp...
Artikel
Alla förskolebarn bör få bra och neutrala ord för sina könsorgan, och ska kunna få konkreta svar på...