Lek, lärande och omsorg

Estetik


Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.
Artikel
Hand som målar färg på ett isblock.
Sofie Areljungs forskning rör sig i mötet mellan naturvetenskap och estetiska uttryck. Hon har dock...
Artikel
Med musiken som språk får barn förutsättningar att kommunicera på ett sätt som är lekfullt, kreativt...

Lek


Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.
Artikel
Hur ska man kunna realisera läroplanens ökade krav på undervisning samtidigt som man vill behålla ba...
Artikel
Redan i förskolan är det viktigt att börja träna barnens finmotorik, som en förberedelse inför läsni...

Matematik


Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!
Artikel
mattebilder
Förskolan har en viktig roll i att ge barnen grundläggande matematisk förståelse. Nu finns det ett n...
Artikel
Jämvikt på gungbrädan, Skattjakt, Klappa och räkna, Sagan i cirkeln, Sista paret ut … Här får du för...

Naturvetenskap och teknik


Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.
Artikel
Hand som målar färg på ett isblock.
Sofie Areljungs forskning rör sig i mötet mellan naturvetenskap och estetiska uttryck. Hon har dock...
Artikel
Virtuell verklighet på förskolan
Förskollärare Pia-Maria Berg ser många spännande utvecklingsmöjligheter med den digitala tekniken. D...

Omsorg


Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.
Artikel
Annemi Skerfving är en av de första i Sverige som uppmärksammat barnen till psykiskt sjuka föräldrar...
Artikel
Det kom en fråga till Förskoleforums expert Leif Strandberg, leg. psykolog och verksamhetsteoretiker...

Relationer och kommunikation


I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Isbergsmodellen hjälper arbetslaget att skifta perspektiv från det observerbara beteendet hos ett ba...
Artikel
I situationer där riktlinjer krockar med synsätt och värderingar i kommunikationen med vårdnadshavar...

Specialpedagogik


Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.
Artikel
stiliserad illustration av öga
Hur undviker man dokumentationens etiska fallgropar och tydliggör att det förskolan och inte barnet...
Artikel
grafisk stiliserad illustration förstoringsglas
Dokumentation är inte något valfritt i förskolans uppdrag utan något som måste göras. Men vad innebä...

Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.
Artikel
Ord läggs till ord som bildar meningar, berättelser och sammanhang. Allteftersom utvecklas barnens s...
Artikel
Så fort barn föds startar språkutvecklingen. För vissa går det snabbt och andra behöver mer tid. I d...

Utomhuspedagogik


Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.
Artikel
Att enkelt ta sig bortom stadens asfalt på upptäcktsfärder, ha tid att samtala och dessutom lära bar...
Artikel
Förskolorna har tema eller projekt om många olika saker. Ett av de mer ovanligare finns hos Ånäsets...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.
Artikel
Vad är det vi kan se om vi tittar upp på himlen? Hur ser en rymdfärja ut och vad är en galax? Med de...
Artikel
checklista och böcker
I den här mallen får ni hjälp att kartlägga ert språkliga och demokratiska arbete och identifiera om...

Litteraturtips Lek och lärande


Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
Hur ska man kunna realisera läroplanens ökade krav på undervisning samtidigt som man vill behålla ba...
Artikel
Är kreativitet en medfödd talang eller något som går att lära sig? Och vilken betydelse har kreativi...