Lek, lärande och omsorg

Estetik


Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.
När det är dags för instrumentsamling på Flodillerns förskola släpper barnen det de har för händer o...
När stadens förskolor firar slutet på språkveckan förvandlas Folkets park i Malmö till en glädjefyll...

Lek


Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.
På förskolan Vildmarken har vi ett gemensamt torg där alla barn erbjuds att leka med bara okodat mat...
Lek och tematiskt arbetssätt är centralt i förskolan och ger barn möjlighet att leka fram sin förstå...

Matematik


Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!
Maria Heimer, alias Boksloken, tipsar än en gång om inspirerande barnlitteratur, denna gång på temat...
Tidig matematikundervisning är viktig om förskolan ska kunna fungera kompensatoriskt för alla barn....

Naturvetenskap och teknik


Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.
Maria Heimer, alias Boksloken, delar den här gången med sig av en mängd barnlitteratur på temat vatt...
lamm och tacka i stallet
Mimmi Flodman är en småskalig fårbonde som gärna ger digitala visningar av gården för förskolor som...

Omsorg


Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.
Som vuxen i förskolan behöver man påminna sig om att man är en ständig förebild för barnen. Om man i...
Alla människor föds med sexualitet. Detta är ett brett begrepp som innehåller många olika delar som...

Relationer och kommunikation


I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Som vuxen i förskolan behöver man påminna sig om att man är en ständig förebild för barnen. Om man i...
Modellen "Från JAG till VI" av Gunilla Guvå kan vara till hjälp för att identifiera och få ihop barn...

Specialpedagogik


Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.
Förskolemiljö med barn på stol.
SPSM:s nya webbaserade studiepaket ger kostnadsfri kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funkti...
Tre förskolebarn springer uppför en stentrappa.
Nu finns en ny, högaktuell forskningsöversikt om förskolans stora betydelse för barns psykiska hälsa...

Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling.

En broschyr från Internationella biblioteket om små barns språkutveckling översatt till hela 48 språ...
Det är höst i böckernas värld. Det blåser och färgglada löv virvlar omkring i vinden. En del djur fö...

Utomhuspedagogik


Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.
På Laxens förskola i Jämtland rustar Eva, Annelie och Nelly barnen med både självkänsla, konflikthan...
Ett barns händer som håller i en snigel.
Lek i skogen, odling och höns på förskolegården, egenodlade grönsaker, sopsortering och mycket under...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.
För att högläsningen ska gynna barnens språkutveckling krävs det att den planeras och genomförs på e...
Sovvilan behöver organiseras så att den tar hänsyn till varje barns behov, men att lyckas med det i...

Litteraturtips Lek och lärande


Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
I sin bok Utvecklingspsykologiska perspektiv belyser Gunilla Guvå hur psykologiska teorier om barns...
Bokomslag för Barn som väcker funderingar
Det finns barn som inte riktigt fungerar i samspelet eller på andra sätt väcker frågor och tankar ho...