Lek, lärande och omsorg

Estetik


Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.
Artikel
På Fasanens förskola tillåts varje medarbetare fördjupa sig inom det som den personen är särskilt in...
Artikel
Förskolläraren Maria Högberg berättar om hur hon arbetar med Greenscreen – ett verktyg som väcker ny...

Lek


Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.
Artikel
Robin Samuelssons forskning handlar om hur det går till när barn tidigt lär sig något nytt. Genom at...
Artikel
Sitter normerna i väggarna? I projektet ”Normmedvetna rum” undersöker forskare just det. Slutsatsen?...

Matematik


Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!
Artikel
Skapa en miljö som inbjuder till att upptäcka, utforska och samtala om matematiken omkring oss. Utif...
Artikel
Språket har stor betydelse för barns matematiska förmåga. Det matematiska språket innehåller många o...

Naturvetenskap och teknik


Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.
Artikel
Digitala verktyg är nytt för många pedagoger och väcker ibland osäkerhet och frustration. Jag tror a...
Artikel
Tom Tits Experiment fortbildar förskolepersonal för att väcka intresse för naturvetenskap. De har nu...

Omsorg


Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.
Artikel
Lilla snigel? Nej, på Pärlugglans förskola i Malmö är de jättestora. – Vi älskar våra afrikanska jät...
Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika upp...

Relationer och kommunikation


I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Skriften Stopp! Min kropp! från Rädda Barnen används av många förskolor som stöd när man pratar med...
Artikel
Vad är viktigast med att vara vänner – att man har kul ihop eller att man är trygg och kan lita på v...

Specialpedagogik


Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.
Artikel
För ett år sedan startades The Rainbow, Sveriges första förskola för särbegåvade barn. I dag får 18...
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grun...

Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.
Artikel
Alla barn ska i förskolan få möjlighet att utveckla sitt språk. Tuula Torro och Camilla Lindgren har...
Artikel
Stötta barnens språk- och kunskapsutveckling genom att arbeta tematiskt i förskolan och låt högläsni...

Utomhuspedagogik


Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.
Artikel
Föräldramötet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert arbete med läroplanens olika områden. Här...
Artikel
Hästkastanjer, bokollon, rönnbär, nedfallna pinnar och söndersmulade löv är fascinerande material fö...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.
Artikel
Isbergsmodellen kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera oc...
Artikel
Diameter, frekvens, volym, parallellogram … Den här enkla och tydliga ordlistan förklarar grundlägga...

Litteraturtips Lek och lärande


Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i de...
Artikel
▶️ Artikel med film. En viktig del i en positiv lärandeidentitet är om barnet har tilltro till sin e...